การเพิ่ม Font ภาษาไทยในโปรแกรม Adobe Photoshop

          โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยได้ จะต้องทำการลง Font ภาษาไทยก่อน วิธีการลง เราจะต้องหา Software สำหรับเพิ่มภาษาไทยก่อน ซึ่งอาจจะบันทึกไว้ใน CD ROM หรือ Flash Drive / Handy Drive แล้วแต่จะสะดวก วิธีการเพิ่ม Font ทำได้ ดังนี้

1. Start - Settings - Control Panel

2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Fonts (หมายเลข 4)

3. ทำตามขั้นตอนดังภาพ

          หมายเลข 5 - 6 เลือกคำสั่ง File - Install New Font
          หมายเลข 7 เลือกไดร์หรือตำแหน่งที่เก็บชุด Font
          หมายเลข 8 เลือกชุด Font
          หมายเลข 9 คลิก Select All เพื่อเลือกชุด Font ทั้งหมด
          หมายเลข 10 คลิก OK
4. เสร็จก็กลับทำตามขั้นตอนหมาย 5 - 10 จนได้ชุด Font ตามที่ต้องการ

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP