กลับเมนูหลัก | มาตรฐานการเรียนรู้  |  แบบทดสอบก่อนเรียน | การเปิดภาพ |  การตัดภาพ 1|  การตัดภาพ 2 การปรับแสงของภาพ 
 การปรับขนาดภาพ |  การหมุนภาพ | การทำขอบภาพเจือจาง | การพิมพ์ข้อความ 
| การ Save ภาพ |  การแบ่งซอยภาพ
ภาพกรอบมุมโค้ง |  ภาพกรอบมุมโค้ง 2 |  การทำกรอบข้อความ
  | ใบงาน  |  แบบทดสอบหลังเรียน

การพิมพ์ข้อความ

 
1. จากโปรแกรม Adobe Photoshop เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ ใช้คำสั่งจากแถบเมนู File > Open

 
 
 
2. คลิกเลือกแถบเครื่องมือ Text Tool
เลือกรูปแบบอักษรจาก Text Options Bar ตามรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการสร้างอักษร  ตัวทีเส้นทึบสร้างอักษรที่มีสีตามค่าที่ กำหนด และปรากฏเป็นเลเยอร์ข้อความ ขณะที่ตัวทีเส้นประ จะสร้างอักษรในเลเยอร์ปัจจุบัน และปรากฏเฉพาะเส้นโครงร่าง
เลือกทิศทางการพิมพ์

เลือกแบบอักษร

เลือกลักษณะอักษร

 

เลือกขนาดอักษร

เลือกรูปแบบของเส้นขอบรอบอักษร

เลือกตำแหน่งการวางข้อความ เลือกสีข้อความ
เลือกลักษณะพิเศษ
 
3. วิธีการพิมพ์ข้อความ
นำเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความ
พิมพ์ข้อความที่ต้องการ สามารถใช้ปุ่ม  เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ หรือ <Backspace> เพื่อลบแก้ไข
ขณะที่พิมพ์ สามารถเลือกตัวอักษร และปรับแต่งเฉพาะตัวอักษรได้
   
 
4. ขณะที่พิมพ์ สามารถย้ายตำแหน่งข้อความ โดยนำเมาส์ไปคลิกเครื่องมือ จะปรากฏกรอบล้อมรอบขอ้ความที่พิมพ์ ดังภาพ
จากนั้นกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 
 
5. เมื่อต้องการยุติการพิมพ์ ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่มเครื่องมืออื่น เช่น เครื่องมือ เป็นต้น แล้วทำการบันทึกภาพเพื่อใช้งานต่อไป

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP