กลับเมนูหลัก | มาตรฐานการเรียนรู้  |  แบบทดสอบก่อนเรียน | การเปิดภาพ |  การตัดภาพ 1|  การตัดภาพ 2 การปรับแสงของภาพ 
 การปรับขนาดภาพ |  การหมุนภาพ | การทำขอบภาพเจือจาง | การพิมพ์ข้อความ 
| การ Save ภาพ |  การแบ่งซอยภาพ
ภาพกรอบมุมโค้ง |  ภาพกรอบมุมโค้ง 2 |  การทำกรอบข้อความ
  | ใบงาน  |  แบบทดสอบหลังเรียน
ทำเส้นประกำหนดขอบเขตที่จะตีกรอบ
 
     
 
หากไม่เกิดกรอบสีดำ ให้ไปปรับมุมมอง
1. คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Sttoke Path
 
จะเกิดกรอบ ดังภาพ
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP