การกำหนดคุณลักษณะของตาราง

         นำเมาส์มาเลือกตารางทั้งหมด (แดรกตารางทั้ง 5 บรรทัด) กำหนดค่า Properties ในส่วนของ Vert เป็น Top เพื่อให้ข้อความในหน้าเว็บเพจชิดด้านบน
ีการเรียกใช้เทมเพลต

เมื่อแทรกตารางเสร็จแล้ว เลือกคำสั่งจากแถบเมนู Modify - Templates - Apply Template to page ดังภาพ

คลิกชื่อไฟล์เทมเพลตที่ต้องการ คือ 111
คลิกเมาส์เลือก Document body (หมายเลข 1) และ 111 ตามชื่อไฟล์เทมเพลต (หมายเลข 2) และคลิก Use for all และ OK ตามลำดับดังภาพ
 
พื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นพื้นที่ของหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าที่สามารถใส่รายละเอียดต่างๆ ตามต้องการ
พื้นที่นอกกรอบสี่เหลี่ยมไม่สามารถแก้ไขได้ในหน้าเว็บเพจนั้น ถ้าจะแก้ไขจะต้องไปเปิดไฟล์เทมเพลตที่เรียกใช้ในหน้าเว็บเพจนั้น ขึ้นมาแก้ไข
เลือกคำสั่งจากแถบเมนู File - Save หรือ กดแป้น Ctrl +S   เพื่อทำการบันทึกไฟล์เว็บเพจนั้น
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP