การบันทึกไฟล์เว็บเพจ

         หากหน้าเว็บเพจใช ้เทมเพลมเดียวกัน สามารถทำการ Save As ไปยังไฟล์อื่นในโครงสร้างเว็บไซต์ได้ โดยใช้คำสั่ง File - Save As ไปแทนที่ไฟล์อื่นตามภาพจนครบ ก็จะทำให้ได้ไฟล์เว็บเพจ ที่เรียกใช้เทมเพลตเดียวกันครบทุกไฟล์อย่างรวดเร็ว
ตอบ Yes เพื่อยืนยันการบันทึกทับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP