การเปิด Site และปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์
จากตัวอย่างไซต์ที่อยู่ใน C:\Chaimongkon ทำการเปิด Site และปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ ดังนี้
1. จากแถบเมนู Site - Manage Sites
2. พบกรอบโต้ตอบ Manage sites เลือก New - Site
3. คลิกเลือกแถบ Advanced เลือกช่อง Category ชื่อ Local Info
- รายการ Site Name: ให้ป้อนชื่ออ้างอิงในการเรียกเว็บไซต์ ตามตัวอย่าง เช่น ชัยมงคล เป็นต้น
- รายการ Local Root Folder ให้คลิก เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บเอกสารเว็บไซต์
Chaimongkon แล้วคลิกปุ่ม Open
พบกรอบโต๊ตอบ Site Definition For ชัยมงคล
จะปรากฏหน้าต่างการจัดการ Site ชัยมงคล ดังภาพ
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP