การปรับปรุงเทมเพลต (Template)
การแก้ไขเทมเพลต เริ่มจากหน้าต่าง site คลิกไฟล์เทมเพลต 111.dwt ดังภาพ
ทำการแก้ไขไฟล์เทมเพลตดังภาพ
ใช้คำสั่ง Save และคลิก Update เพื่อปรับปรุงเอกสารหน้าเว็บที่เรียกใช้เทมเพลตนั้น
   
แสดงผลการ Update Page ของเอกสาร Html ดังภาพ คลิก ปุ่ม Close เพื่อปิดและเสร็จการปรับปรุงไฟล์
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP