การแสดงผลงานออกทาง Web Brower
จากภาพ

เมื่อต้องการจะแสดงผลงานที่เราทำออกทางโปรแกรม Browser (Preview in Browser ) ให้คำสั่งจากแถบเมนู File - Preview in Browser - iexplore หรือกดแป่น F12
แสดงผลทางโปรแกรม Browser
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP