ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายธนพล ยอมเยี่ยม ชื่อเล่น มายด์

เลขประจำตัว
7722 โรคประจำตัว ไม่มี
ชื่อเพื่อนสนิท นางสาว เพ็ญจิตตา นามสมดี ชั้น ม.5/6
วันเดือนปี เกิด วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2532

ชื่อบิดา
นาย มานิตย์ ยอมเยี่ยม อาชีพ รับจ้าง โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-5622-7771
ชื่อมารดา นาง บังอารมณ์ ยอมเยี่ยม อาชีพ ทำนา โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-562-28775

มีพี่น้อง
จำนวน 2 คน ได้แก่
          1. นางสาวสุรรณษา ยอมเยี่ยม เป็น พี่สาว กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
          2. นายธนพล ยอมเยี่ยม กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

พักอาศัยอยู่กับ
นาย มานิตย์ ยอมเยี่ยม เกี่ยวข้องเป็น บิดา
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 3 ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60230
โทรศัพท์ 08-9772-1199

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP