เทคนิคและการแก้ไขปัญหาต่างๆ

1. การลดช่องว่างของพื้นที่ส่วนท้ายของหน้าเว็บเพจ

       1. ใช้คำสั่งจากแถบเมนู Edit > Preferences จะปรากฏกรอบโต๊ตอบ Preferences ดังภาพ

       2. ลบช่วงว่างออกให้หมด โดยเอาเมาส์ไปวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งบรรทัดสุดท้ายของหน้าเว็บเพจ แล้วให้แป้น ฺBackspace  ลบช่วงว่างออก

       3. ให้คำสั่ง แป้น Ctrl +Space Bar (สำหรับ Macromedia Dreamweaver MX) หรือ
       4. กดแป้น Page Up และ Page Down สลับไปมาสัก 2- 3 ครั้ง (สำหรับ Macromedia Dreamweaver MX 2004)

2. หน้าเว็บเพจขยายพื้นที่ออกทางด้านข้าง

        การสร้างหน้าาเว็บโดยใช้เทมเพลต หน้าเว็บจะไม่มีโอกาสขยายออกทางด้านข้าง (ด้านขวามือ) หากหน้าเว็บมีขนาดใหญ่เกินไป หรือ ขยายออกทางด้านข้างขวามือ

สาเหตุที่หน้าเว็บเพจขยายพื้นที่ออกทางด้านข้างเกิดขึ้นได้ 3 กรณี  กล่าวคือ

        1. ใส่รูปภาพมีขนาดใหญ่เกินกว่าพื้นที่หน้าเว็บ แก้ไขโดย ทำการลดขยายรุปภาพให้เล็กลง โดยใช้โปรแกรม Photoshop
        2. เกิดจากการใส่ตารางที่ปรับขนาดตารางไม่สมดุลย์กับหน้าเว็บนั้น หรือ เกิดจากการ Copy หรือ โอนตารางมาจากโปรแกรมอื่น เช่นMicrosoft Word,Microsoft Excel แก้ไขโดยปรับขนาดตารางให้เหมาะสมกับหน้าเว็บ
        3. เกิดจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตัวอักษรลงในหน้าเว็บที่ไม่สมดุลย์กัน แก้ไขโดย
                 - พิมพ์ข้อความไปไว้ในโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft Word แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด text file ( * .txt )
                 - คัดลอกข้อความจาก Microsoft Word มาวางใน โปรแกรม Notepad หรือถ้าบันทึกเป็นไฟล์ชนิด text file ( * .txt ) ก็ข้ามไปทำข้อต่อไป
                 - คัดลอกข้อความจากโปรแกรม Notepad โดยเลือกคัดลอกเฉพาะข้อความที่ต้องการ แล้วใช้คำสั่ง Ctrl - C
                 - เปิดเอกสารหน้าเปล่าในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver แล้วใช้คำสั่ง Ctrl - V วางลงในหน้าวาง แล้วเลือกข้อความทั้งหมด ( ใช้คำสั่ง Ctrl - A ) ปรับรูปแบบ Font เป็น MS Sans Serif ขนาดตัวอักษร (Size) 14 (สำหรับ Macromedia Dreamweaver MX 2004) และ Size 2 (สำหรับ Macromedia Dreamweaver MX)
                 - เลือกคำสั่ง Ctrl - X เพื่อตัดข้อความนำไปวางในตำแหน่งที่ต้องการของหน้าเว็บเพจนั้นๆ

3. การเว้นช่องวรรคตัวอักษร
          ต้องการเว้นวรรคมากกว่า 1ช่วงตัวอักษร ให้ กดแป้น  Shift และ Ctrl ค้างไว้ และกดแป้น Space Bar

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP