ใบงาน เรื่อง การนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่ง ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

          1. ดาว์นโหลดไซต์ตัวอย่างไซต์ Navamin10 ในเว็บไซต์ที่ http://www.chaiwbi.nmm.ac.th/0drem/download/navamin10.zip
นำไปวางไว้ใน ไดร์ D ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการขยายไฟล์(แตก Zip) ให้เรียบร้อย
         2. เปิดหน้าแรกของเว็บไซต์ให้แสดงผลจากโปรแกรม Web Brower
         3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ
         5. เปิดโปรแกรม WS_FTP
         6. กำหนด User และรายละเอียดในการ FTP ตามที่กำหนดให้
         7.ทำการ FTP ขึ้นสู่เครื่อง Server
         8. เปิดข้อมูลเว็บไซต์ที่ FTP ให้แสดงผลจากโปรแกรม Web Brower
         8. เสร็จแล้วให้ครูประเมินผล

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP