การสร้างภาพ Animation

           กำหนดรายละเอียดของภาพ Animation ของภาพที่จะสร้าง โดยไปกำหนดค่าที่ Movie
ในตัวอย่างนี้ ใช้ Movie ขนาด กว้าง x สูง = 468 x 60 Pixels ดังภาพ

- ความกว้าง Width : 468 pixels
- ความสูง Height :60 pixels
- Frame Rate : 12

- เลือก Bgnd Color( สีพื้นหลังของภาพ)
ปรากฏดังภาพ

หากต้องการเพิ่มขนาดมุมมองของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้คำสั่ง Ctrl + และ Ctrl - ลดขนาดหน้าจอหรือคลิกที่แถบเครื่องมือ Layout ดังภาพ
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP