การ Save ชิ้นงาน

          การบันทึกชิ้นงาน หลักในการตั้งชื่อไฟล์ ใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตั้งเป็นตัวเลข ไฟล์นี้จะมีส่วนขยายเป็น swi ใช้เป็นแฟ้มต้นฉบับสำหรับเก็บไว้แก้ไขชิ้นงาน มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถนำไปใช้ในหน้าเว็บเพจได้
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP