วิธีการพิมพ์ข้อความ

วิธีการพิมพ์ข้อความใส่ลงในชิ้นงาน
          1. ใช้คำสั่งจากแถบเมนู Insert - Text หรือ คลิกเครื่องมือ
          2. คลิกที่ Text (ภาพหมายเลข 3)
          3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ (ภาพหมายเลข 4)
          4. กำหนดคุณลักษณะของตัวอักษร เลือกรูปแบบ Font (ภาพหมายเลข 5 - 6) ใส่สีของ Font (ภาพหมายเลข 7)
          5. มุมมองในหน้าต่าง Outline จะพบว่า  
                    - 5101 หมายถึง ชื่อไฟล์ชิ้นงานที่กำลังทำงาน
                    - Scene 1 หมายถึง ซีลด์ที่ 1
                    - T หมายถึง ข้อความ
มุมมองในหน้าต่าง Layout
6. หากจะพิมพ์ข้อความเพิ่ม ก็ให้กลับไปทำตามขั้นตอนที่ 1 - 5 เช่น พิมพ์ข้อความเพิ่ม "โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์" ก็จะแสดงในมุมมองหน้าต่าง Layout ดังภาพ
7. มุมมอง Outline จะสังเกตว่ามีข้อความเพิ่มอีก 1 บรรทัด
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP