วิธีการใส่รูปภาพ


วิธีการใส่รูปภาพ
          1. รูปภาพที่จะใช้ต้องมีการปรับขนาดภาพให้เหมาะสมกับชิ้นงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
          2. ใช้คำสั่งจากแถบเมนู Insert - Image หรือ คลิกเครื่องมือ (ภาพหมายเลข 2)
          3. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพ (ภาพหมายเลข 3)
          4. เลือกรูปภาพที่ต้องการ (ภาพหมายเลข 4 - 5) คลิก Open (ภาพหมายเลข 6)
          5. มุมมองในหน้าต่าง Shape จะพบว่า
                      Name : nawamin10b.jpg (ชื่อไฟล์รูปภาพที่เรียกใช้ภาพ)
          สามารถเปลี่ยนภาพใหม่ได้ โดยคลิกที่ลูกศรหมายเลข 1
มุมมองในหน้าต่าง Layout
มุมมอง Outline
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP