ีการทำให้ภาพเคลื่อนไหว
การทำให้ภาพเคลื่อนไหว (การใส่ Timeline)
          1. จัดลำดับข้อความ และรูปภาพตามต้องการ (ภาพหมายเลข 1 - 2)
          2. คลิกเมาส์ขวาที่ หมายเลข 3
          3. เลือกชุดคำสั่ง Effect ที่จะทำให้ภาพเคลื่อนไหว เช่น Fade In
          4. เกิดหน้าต่างโต้ตอบ กรอกค่า Duration ประมาณ 25-30 frames
          5. คลิก เพื่อแสดงผล Effect ที่เลือก
          6. คลิกคำสั่ง Close ปิดกรอบหน้าต่างนี้

          7. เสร็จแล้วก็ให้ปฏิบัติกับบรรทัดที่เหลืออยู่ โดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2 - 6
          8.Timeline ที่ใส่ Effect ทำให้ภาพหรือวัตถุเกิดเคลื่อนไหว
          จากภาพใน Timeline ข้อความมี 2 บรรทัด รูปภาพ มี 1 บรรทัด ซึ่งอยู่ต่างบรรทัดกันใน Timeline การใส่ Effect ต้องวางอย่าให้ซ้อนหรือทับกัน ไม่เช่นนั้นจะทำให้เมื่อเรามองจากเนื้องานที่นำเสนอจริง  วัตถุที่อยู่บนเมื่อซ้อนตำแหน่งกันจะบังบรรทัดล่างเราสามารถเปลี่ยนลำดับของ Leyer ได้  ด้วยการคลิกเม้าส์ที่ ลูกศรในตำแหน่งเม้าส์ชี้  (Mouse Pointer) เลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการได้
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP