คำสั่งที่แสดงผลงาน


 
 
เล่นภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด
เล่นเฉพาะ Effeat ที่เลือกหรือกำลังทำงานอยู่
เล่นเฉพาะ Scene
หยุดการเล่น

คลิกเมาส์ขวาที่ Effect ต้องการ แล้วเลือกคำสั่งต่างๆ เช่น การลบ การคัดลอก เป็นต้น
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP