การ Export ไฟล์ไปใช้กับการสร้างเว็บเพจ


         การ Export คือ การนำไฟล์ไปใช้ในอินเทอร์เน็ต คลิกเมาส์ที่ File - Export เพื่อเอาผลงานไปใช้จริง โดยเลือกเป็น Export แบบ swf
         Export to SWF นำไปเก็บไว้ใน site ตามโครงสร้างเว็บไซต์ที่ออกแบบไว้
ชื่อไฟล์ แนะนำให้ใช้เป็นตัวเลข หรือภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น ห้ามใช้ภาษาไทยโดยเด็ดขาด
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 
SITEMAP