การทำเรือกอและจำลอง

เรือกอและเรือประมงที่ชาวปัตตานีใช้เป็นพาหนะออกหาปลา มีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ รูปลักษณ์และการเขียนลวดลายที่หัวเรืออย่างสวยงาม

ปัจจุบันมีการทำเรือกอและจำลองใช้สำหรับประดับบ้านและเป็นของที่ระลึก ในพื้นที่อำเภอสายบุรี เช่น นายอับดุลเลาะ บูละ บ้านเลขที่ ๑๑๒/๑ นายมะยูนุ๊ สะแลแม บ้านเลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ นายบือราเฮง มะเมิง บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะเสยะวอพร้อมเพื่อน ๆ ๔ - ๕ คน

ในอดีตที่ตำบลปะเสยวะ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีช่างต่อเรือกอและเป็นที่รู้จักในวงการใช้เรือกอและออกทะเลหาปลา จะใช้ไม้ลำต้นใหญ่ ๆ มาขุด และเปิดให้กว้างโดยกรรมวิธีของนายช่างขุดเรือ จากนั้นในตัวลำเรือ จะมีการวาดดอกเป็นศิลปะต่าง ๆ ทั้งลายไทย ลายหนุมาน ลายมังกรต่าง ๆ อย่างสวยงาม เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ และความมีฐานะของเจ้าของเรือด้วย นอกจากวาดโดยลงสีแล้วยังมีการแกะฉลุในบางส่วน และเมื่อมีเวลาว่างมากมายก็ชอบแกะเรือกอและจำลองไว้ดูเล่น ฝีมือต่อเรือของนายตาเยะ บูละได้ตกทอดมาถึงบุตรชาย คือ นายมะนิเย็ง บูละ ซึ่งคอยเป้นช่างลูกเมือ ปัจจุบันนายมะนิเย็งมีบุตรชาย ๑ คน ชื่อ นายอับดุลเลาะ บูละ มีความสามารถทำเรือและได้ทั้งชนิดออกทะเลและเรือกอและจำลอง เพื่ออวดฝีมือและอนุรักวัฒนธรรมในอดีต เรือกอและจำลองจึงรู้จักแพร่หลาย ราคาที่จำหน่ายขนาดลำเรือยาว ๖๐ เซนติเมตร ลำละ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท ถ้าขนาดใหญ่ ราคาจะเพิ่มขึ้นตามส่วนและฝีมือการออกแบบ

เครื่องมือที่ใช้ มีขวาน เลื่อยฉลุ ค้อน สิ่ว ตะไบ กระดาษทราย ไขควง ตลับเมตร ปากกาจับไม้ (Clamp) สี และพู่กัน นอกจากที่ปะเสยะวอแล้ว ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ทำเรือกอและจำลองที่บ้านตะโละกาโปร์ สามารถผลิตและจำหน่ายได้มากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีผู้ผลิตรายย่อยที่ทำเรือกอและเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนอีกหลายราย

SITEMAP