การประดิษฐ์ดอกไม้ใบยางพารา

บยางพาราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ประดับแจกัน ดอกไม้กลัดเสื้อ พวงกุญแจ ที่ติดผม ดอกไม้เดี่ยว ดอกไม้ช่อ กระเช้าดอกไม้เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เป็นต้น

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบยางพารา ที่ประสบผลสำเร็จสูงคือ กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ใบยางพารา หมู่ที่ ๖ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ มีสมาชิก ๒๐ คน นำโดยนางประทุมเอกดิลกผลิตได้อย่างสวยงาม ส่งจำหน่ายมีรายได้เดือนละ ๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท มีตลาดรองรับทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สั่งซื้อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วย

ขั้นตอนการจัดทำดอกไม้ใบยางพารา ขั้นตอนการจัดทำมี ๒ วิธี

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2
SITEMAP