อุปกรณ์

กะละมังสังกะสี ตะแกรงไม้ไผ่ ไม้ฟืน อวนตาที่ใช้ทำแผงตากปลา ไม้ไผ่หรือไม้ลวกทำขอบแผง และเกลือแกง

 

BACK

SITEMAP