โรคตาเป็นฝี 

นกเขาที่มีอาการบวมเป็นเม็ดคล้ายสิวที่ขอบตา และมีหัวอย่างฝี มีสีขาวหรือเหลือง ข้างที่จะเป็นฝีจะหรี่เล็กลงแบบครึ่งหลับครึ่งตื่น มีน้ำเยิ้ม แสดงว่านกเขาชวาเป็นฝีตา

ยาที่ใช้รักษา ใช้ใบเสือหมอบอ่อน ๆ ๓ - ๔ ใบ ใส่ในฝ่ามือทั้ง ๒ ข้าง แล้วขยี้ให้ละเอียด ใส่ปูนแดงขนาดนิ้วหัวแม่มือผสมกันจนจนใบเสือหมอบกับปูนกลายเป็นฟองจากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือปาดฟองไปป้ายที่หัวฝีบริเวณขอบตานก แต่อย่าให้ฟองนั้นเข้าตานกทำแบบนี้เพียงครั้งเดียวก็พอ นกเขาก็จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับ หรือจะใช้ยาที่ซื้อจากสัตวแพทย์ก็ได้

BACK

SITEMAP