โรคท้องผูก 

บางครั้งนกเขาชวาอาจเป็นโรคท้องผูกได้ เช่นเดียวกับเป็นโรคท้องเดิน สังเกตได้เมื่อนกเขาถ่ายมูลเป็นก้อนแข็ง และกินอาหารน้อยลง มีอาการซึมในตอนเย็น ๆ แสดงว่านกเขากำลังเป็นโรคท้องผูก

ยาที่ใช้รักษา ใช้ดีเกลือผสมน้ำให้รสอ่อน ๆ กรอกปากนกเขาประมาณ ๒ ช้อนชา หรือใช้น้ำมะนาว ๑ ผล กรองให้สะอาดกรอกปากนกเขา แล้วใช้น้ำสะอาดกรอกปากนกเขาครั้งละ ๒ ช้อนชาทุก ๓ ชั่วโมง จนกว่านกเขาจะมีอาการดีขึ้น หรือไม่ก็ใช้เมล็ดพริกขี้หนูแช่น้ำปลาอย่างดี ๑ คืน ป้อนให้นกกินครั้งละ ๔ -๕ เมล็ด หรือไม่ก็ใช้ต้นเหงือกปลาหมอที่ยังสด ย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ แช่น้ำปลาอย่างดี ๑ คืน ป้อนให้นกกิน ๒ - ๕ ชิ้นต่อครั้ง

BACK

SITEMAP