โรคและยารักษานกเขาชวา

 โรคท้องเสีย โรคกระออบน้ำ โรคเหงาหงอย
โรคหวัดธรรมดา โรคตาเจ็บ โรคตาเป็นฝี
โรคท้องผูก โรคพยาธิ  

 

BACK 

SITEMAP