ไซ

        ไซ เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ ทำด้วยไม้ไผ่ผูกร้อยซี่ไม้ไผ่ด้วยหวายเถาวัลย์ ตอกหรือลวด
ใส่งาแซงเป็นช่องทางให้ปลา กุ้ง ปู เข้าไปภายใน ไซมีหลายลักษณะ วิธีการทำการใช้แตกต่างกันไป
เช่น
        1. ไซปากแตร ทำเป็นรูปกรวยปากไซบานออกเป็นรูปแตรมักใช้กะลามะพร้าวเป็นฝาปิดเปิด ปากไซบานออกเป็นรูปแตรมักใช้กะลามะพร้าวเป็นฝาปิดเปิด
เทปลาออกด้านนี้ส่วนกลางไซคอดมีงาแซงสำหรับทางเข้าออกของปลา ไซปากแตรใช้หวายผูกร้อยซี่ไม้
เป็นช่องถี่ๆแม้แต่กุ้งและตัวปลาขนาดเล็กลอดออกไม่ได้ ไซปากแตรมีความยาวตั้งแต่ 1-2 เมตรเวลา
ดักวางไว้จามคันนาหรือใช้เฝือกกั้นเหมาะสำหรับดักตามช่องน้ำไหล
        2. ไซท่อ สานด้วยผิวไม่ไผ่เป็นลายขัดทึบ รูปลักษณะคล้ายท่อดักปลา แต่ขนาดสั้นกว่ามาก
มีความยาวประมาณเกือบ 1 เมตร ดักสัตว์ น้ำทุกประเภทในบริเวณน้ำไหล
        3. ไซลอย สานด้วยผิวไม้ไผ่ขัดตาสี่เหลี่ยมต่างๆมีรูปเป็นทรงกลมก้นด้านบนจะคอดเหมือน
คอขวดมีฝาปิดเปิดเอาปลาออกมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ
1 เมตรใช้ดักปลาในน้ำนิ่งโดยวางไซลอยไว้ช่วงน้ำตื้นเพราะปลาจะกินน้ำตื้นหรือวางไข่จะเข้าช่องทาง
ปลาที่เข้าไซมักจะเป็นปลากระดี่ ปลาสลิด และปลาหมอ เป็นต้น


       

 

SITEMAP