ฟ้าลั่น 

         
ฟ้าลั่น เป็นเครื่องมือสำหรับดักหนู ที่ขุดคุ้ยอยู่ในรูดินตามท้องนา ชาวบ้านเรียกหนู
ชนิดนี้ว่า หนูพุก หนูนาหรือบางที่เรียกว่า ฟ้าผ่า และกับดักหนูก็มี
ฟ้าลั่นทำด้วยซี่ไม้ไผ่มีคันแร้วเหมือนคันธนู เหลาคันแร้วให้เรียวปลายด้านหนึ่ง
ไม้คันธนูยาวประมาณ 5 ฟุต ใช้เชือกมัดปลายไม้ดึงเชือกให้ตึงมามัดกับปลายไม้ที่ตั้งฉากกับพื้นดิน
ไม้ตั้งฉากสี้จะประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมมีความยาวประมาณ 2 เมตร เจาะรูยาวๆตรงกึ่งกลาง
ไม้ตั้งฉากให้ยาวประมาณ 1 เมตร ด้านล่างไม้คานหนีบตัวหนูเล็กน้อย มีหมายเดือยซี่เล็กๆไว้ขัดกับ
ปิ่นในเวลาดักหนู หากไม่แน่นจะใช้หวาย ลวด หรือเชือกรัดอีก ใช้เชือกผูกกับคานไม้อีกท่อนหนึ่งยาว
ประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายไม้คานอีกด้านหนึ่งใช้เชือกมัดกับปิ่น
          วิธีใช้ฟ้าลั่น ใช้ดักขวางหนูเดิน ไม่ต้องใช้เหยื่อล่อก็ได้เพราะหนูจะเดินออกหากิน
ตามทางที่หนูเดิน หนูเมื่อเดินตามทางจะเห็นไม้เดือยซี่เล็กๆขวางอยู่จะเดินข้าม ไม้เดือยจะเคลื่อนตก
ลงมาทำให้ปิ่นที่ขัดไว้หลุดออกจากกัน คันแร้วธนูจะลั่นไม้คานจึงหนีบตัวหนูไว้ทันที


       

 

SITEMAP