สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเทียว
สวนอุทยานสวรรค์
สวนอุทยานสวรรค์ อยู่ในเขตัวเมืองนครสวรรค์  เป็นบริเวณหนองน้ำใหญ่ เนื้อที่
ประมาณ  314  ไร่  เดิมเรียก  หนองสมบุญ ต่อมาทางเทศบาลได้ปรับปรุงให้เป็น
สวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป  ภายในมีน้ำพุและ
สวนดอกไม้ร่มรื่น  ซึ่งอยู่ริมทางสายเอเซียก่อนเข้าตัวเมืองนครสวรรค์


  


ประวัติจังหวัด
นครสวรรค์


สถานที่สำคัญและ
สถานที่ท่องเทียว

-สวนอุทยานสวรรค์
-เขากบ
-บึงบอระเพ็ด
-อุทยานนกน้ำ
- เขาหน่อ-เขาแก้ว
-ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
-เขาถ้ำบ่อยา 
-ทุ่งหินเทิน 
-วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
-วัดจอมคีรีนาคพรต
-เมืองโบราณจันเสน

ประเพณีและ
วัฒนธรรม


คณะผู้จัดทำ

กลับหน้าแรก

SITEMAP