สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเทียว

เขาถ้ำบ่อยา 

เป็นถ้ำอยู่บนเขาที่บ้านหินก้อน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์
 อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร จากบริเวณเชิงเขามีบันไดขึ้นไปสู่ตัวถ้ำ
 ภายในถ้ำมีลานกว้างขวางมาก โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นที่ตั้งพระพุทธรูป
ช่วงที่ 2 อยู่ลึกเข้าไปข้างในเป็นทางตัน ในบริเวณนี้จะมีบ่อน้ำยาทิพย์ ซึ่งชาวบ้าน

เชื่อกันว่า
 เป็นบ่อน้ำยาศักดิ์สิทธ์ใช้รักษาโรคต่างๆได้ ช่วงที่ 3เป็นที่จะออกจาก
บริเวณถ้ำสู่ภายนอกได้ 
อีกทางหนึ่ง ภายในบริเวณถ้ำมีหินงอกหินย้อย ตามธรรมชาติ
ที่สวยงามมาก 
เพดานและผนังถ้ำบางแห่งคล้ายม่านแพรหรือฉากละคร บางแห่งมี
รูปร่างแปลกๆ


  


ประวัติจังหวัด
นครสวรรค์


สถานที่สำคัญและ
สถานที่ท่องเทียว

-สวนอุทยานสวรรค์
-เขากบ
-บึงบอระเพ็ด
-อุทยานนกน้ำ
- เขาหน่อ-เขาแก้ว
-ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
-เขาถ้ำบ่อยา 
-ทุ่งหินเทิน 
-วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
-วัดจอมคีรีนาคพรต
-เมืองโบราณจันเสน

ประเพณีและ
วัฒนธรรม


คณะผู้จัดทำ

กลับหน้าแรก

SITEMAP