สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเทียว

วัดจอมคีรีนาคพรต

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปากน้ำโพ  ระหว่างเชิงสะพาน
เดชาติวงศ์กับค่ายจิรประวัติ  เป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่บนยอดเขา  เล่ากันว่า  มีโบสถ์หรือศาลาที่เทวดามาสร้างเอาไว้บนยิดเขานี้

เล่ากันว่า  เมื่อพม่ายกทัพมตีกรุงศรีอยุธยาแตกในครั้งที่ 2 
( ปีพุทธศักราช 2310 )  ได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น  เพื่อแสดงความนับถือในพุทธศาสนาเช่นกัน  ส่วนศาลาเทวดาสร้าง  เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก  ผู้คนเข้าไปได้หลายกองพัน  
ก็ไม่ยอมเต็มสักที  ที่เป็นเช่นนี้เชื่อว่าเป็นศาลาดิน  ไม่มีฝา  เมื่อเข้าไปแล้วก็กระจายกันไป  จึงบรรจุคนได้มากมายดังกล่าวใน
เทศกาลเดือน  12  วัดนี้จะมีงานนมัสการพระพุทธบาท  และมีการแข่งเรือประจำปีด้วย

  


ประวัติจังหวัด
นครสวรรค์


สถานที่สำคัญและ
สถานที่ท่องเทียว

-สวนอุทยานสวรรค์
-เขากบ
-บึงบอระเพ็ด
-อุทยานนกน้ำ
- เขาหน่อ-เขาแก้ว
-ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
-เขาถ้ำบ่อยา 
-ทุ่งหินเทิน 
-วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
-วัดจอมคีรีนาคพรต
-เมืองโบราณจันเสน

ประเพณีและ
วัฒนธรรม


คณะผู้จัดทำ

กลับหน้าแรก

SITEMAP