ประเพณีและวัฒนธรรม

งานประเพณีการแข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์

ในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ในเขต  อ.เมืองฯ  และอ.โกรกพระ 
จะมีงานปิดทองไหว้พระและร่วมกันจัดให้มีการแข่งเรือยาวขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดเกาะ
หงษ์  ต.ตะเคียนเลื่อน  อ.เมืองฯ  การแข่งเรือจะสนุกสนานและครึกครึ้นด้วยเสียงเชียร์ของกองเชียร์ต่างๆ  เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและความสามารถของฝีพายที่นำเรือเข้าแข่งจะมีความยาวประมาณ  30  เมตร  ระยะทางในการแข่งขันประมาณ  500-600  เมตร  จำนวนฝีพาย  30-50  คน  ลักษณะของเรือส่วนมากเป็นรูปสัตว์ที่หัวเรือ  มีผ้าแพรสีต่างๆ  ผูกและพวงมาลัยคล้อง  ในขณะที่แข่งเรือจะมีการร้องเพลงพื้นบ้านเพื่อให้กำลังใจฝีพาย
  


ประวัติจังหวัด
นครสวรรค์


สถานที่สำคัญและ
สถานที่ท่องเทียว


ประเพณีและ
วัฒนธรรม


-แห่มังกร
-แข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์
-สงกรานต์บ้านเขาทอง
-การรำกลองยาว
-การเต้นกำรำเคียว
-การรำเปิงมาง

คณะผู้จัดทำ

กลับหน้าแรก

SITEMAP