ประเพณีและวัฒนธรรม

งานประเพณีสงกรานต์บ้านเขาทอง

งานประเพณีสงกรานต์บ้านเขาทองบ้านเขาทองอยู่ใน  ต.เขาทอง  อ.พายุหะคีรี  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่  เมื่อถึง วันสงกรานต์ชาวบ้าน
เขาทองจะเล่นการละเล่นพื้นบ้านที่เรียกว่า  การจับข้อมือสาวซึ่งจะเล่นกันหลังทำบุญ
เสร็จแล้ว  ในตอนบ่ายผู้เล่นซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวก็จะไปรวมกันที่ลานวัด  ผู้หญิงและผู้
ชายก็จะแยกอยู่กันเป็น กลุ่ม  ชายหนุ่มถ้าพอใจหญิงสาวคนไหนก็จะเข้าไปขอจับมืออย่างสุภาพ เมือสาวยอมให้จับแล้วก็จะพากัน เดินไปรอบ ๆ สนามแล้วกลับมา
ส่งที่เดิม  โดยในการจับมือห้ามจับสูงเกินศอก  ต่อจากนั้นก็จะเล่นเข้าผีกันอย่าง
สนุกสนาน  ผู้ที่เล่นเข้าผีจะต้องแสดงเป็นคนทรงที่ถูกผีเข้าและเพื่อน ๆ จะร้องเชิญ
ผีเข้าก็จะแสดงบทบาทท่าทีไปตามชนิดของผีที่เข้า  นอกจากนี้ยังมีการเล่นเพลง
อธิษฐาน  เพลงรำวงประกอบบท  หรือเพลงช้าเจ้าโลม  ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้าน

  


ประวัตจังหวัด
นครสวรรค์


สถานที่สำคัญและ
สถานที่ท่องเทียว


ประเพณีและ
วัฒนธรรม


-แห่มังกร
-แข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์
-สงกรานต์บ้านเขาทอง
-การรำกลองยาว
-การเต้นกำรำเคียว
-การรำเปิงมาง

คณะผู้จัดทำ

กลับหน้าแรก

SITEMAP