2.ลักษณะการร้องเล่นของเพลงในฤดูนวดข้าว
2.1เพลงสงฟาง 
ใช้ร้องเล่นตอนนวดข้าวโดยใช้วัวหรือควายนวดการนวดคือนำวัวหรือควายเดินวนย่ำรอบไปบนกอข้าวให้เมล็ดข้าวหล่นเมื่อวนหลายๆรอบแล้ว  ก็จะหยุดให้วัวควายพักเหนื่อยแล้วก็จะมีการสงฟางเพื่อพลิกฟางจากข้างล่างขึ้นข้างบนจะได้ย่ำใหม่ให้เมล็ดข้าวร่วงให้หมด การสงฟางใช้ไม้ไผ่มีปลายข้างหนึ่งมีแพนงไผ่1แขนง  ขนาดยาว6-8นิ้ว เพื่อใช้เกี่ยวฟางขึ้นมาได้  เรียกไม้นี้ว่า ไม้คันฉาย 

2.1เพลงพานฟาง  ใช้ร้องเล่นหลังจากสงฟางและนวดข้าวจนเมล็ดข้าวร่วงจากรวงข้าวหมดแล้วก็จะใช้คันฉายคุ้ยฟางออกมาจากกองข้าวไปไว้ข้างลานนวดข้าว  เพื่อรอตั้งลอมฟางเอาไว้ให้ควายกินในฤดูแล้ง

2.3เพลงโอก  ใช้ร้องเล่นหลังจากพักนวดข้าว  เป็นการพักวัว ควายด้วย และก็พักแรงคนให้หยุดกินน้ำ  สูบบุหรี่  กินหมาก  หรือ กินของหวาน  แล้วแต่ฝ่ายเจ้าของบ้านจะทำเลี้ยงแขก

2.4เพลงสงคอลำพวน(สงหมายถึงทำให้เมล็ดข้าวร่วง)(คอลำพวนหมายถึงส่วนปลายของเมล็ดข้าวที่ยังมีก้านเล็กๆติดอยู่ ) การสงคอลำพวน จะใช้ตระแกรงร่อน หรือใช้มือละเลงลงไปบนตระแกรงให้เมล็ดข้าวร่อนลงไป คอลำพองก็จะถูกแยกออกไป

2.5เพลงเตะข้าว  ใช้ร้องเล่นในขณะที่นวดข้าวเสร็จแล้วแขกจะยืนล้อมเป็นวงจับมือกันรอบๆลานนวดข้าว  แล้วใช้เท้าเตะเมล็ดข้าว  เพื่อให้ไปกองกันอยู่ตรงกลางหรือตรงเสาเกียต (เสาเกียต หมายถึง เสาไม้ที่ปักอยู่ตรงกลางใช้ผูกวัวควายเวลาเดินรอบ) เมื่อเตะเข้าไปเรื่อยๆก็จะร้องเพลงเตะข้าวไปด้วยเนื้อเพลงจะเป็นท่อนสั้นล้วนๆโต้ตอบมีลูกคู่ร้องรับ

2.6เพลงชักกระดาน ใช้ร้องในขณะที่ใช้ไม้ชัดกกระดานชักข้าวให้ออกไปกองอยู่ข้างลานเพื่อรอการฟัดข้าวแล้วจึงจะขนข้าวเข้ายุ้ง  ไม้ชักกระดานจะเป็นไม้ยาวประมาณ 1 เมตร กว้างประมาณ 8- 10นิ้ว มีไม้กลมยาวประมาณ 80 เซน ติดอยู่ตรงกลางแผ่นกระดานเพื่อใช้จีบให้แผ่นกระดานตั้ง ปลายของกระดานเจาะรูข้างละ 2 รู ใช้เชือกเส้นขนาดใหญ่เท่าหัวแม่มือสอดใว้ ยาวประมาณข้างละ 5 เมตร ใช้คนจับเชือกแล้วลากกองช้าวใว้ข้างลานนวดข้าว

กลับหน้าแรก

SITEMAP