3.เพลง ที่ร้องเล่นในช่วงตรุษกรานต์
สงกรานต์ หมายถึง การขึ้นปีใหม่แบบเก่าคือ ในราวเดือนเมษายน ( เดือน5 ) ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวนาเสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวและผ่านกรรมวิธีการนวดข้าวการฝัดข้าวการขนข้าวเข้ายุ้ง ฉาง เพื่อเก็บใว้เป็นข้าวปลูก และเอาไว้ สี กินตลอดทั้งปี หรือเหลือแบ่งขาย ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาจะว่างเพลงพื้นบ้านจึงมีโอกาสได้แสดงฝีมือกันก็ตอนนี้เองเช่น
1.เพลงสงกรานต์
2.เพลงระบำบ้านไร่
3.เพลงช้าเจ้าหงส์
4.เพลงพวงมาลัย
5.เพลงเหย่ย
6.เพลงคล้องช้าง
7.เพลงพิษฐาน
8.เพลงช้าเจ้าโลม
9.เพลงยั่ว
10.เพลงระบำ
11.เพลงชักกะเย่อ
12.เพลงฮินเลเล
13.เพลงกรุ่น
14.เพลงเข้าทรงต่างๆ
15.เพลงใจหวัง

กลับหน้าแรก

SITEMAP