ต้นมะลิวัลย

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์  :  Jasminum  Nervosum
วงศ์  :  OLEACEAE
ชื่อที่เรียก  :  ทั่วไปเรียก  มะลิวัลย์  ทางพายัพเรียก  มะลิไส้ไก่
ลักษณะ    ต้นมะลิวัลย์  เป็นไม้เถาเลื้อยพันไปตามต้นไม้ต่างๆ  ตามรั้วบ้าง
                   ตามเสาบ้าง  และชอบขึ้นตามร้านที่ทำไวให้  ใบเล็กคล้ายใบเขี้ยวกระแต
                   ใบยาวกว่ามะลิอื่นๆ  ดอกออกเป็นกลีบเล็กๆ  ยาวๆ  สีขาว  มีหลายกลีบ
                    มีกลิ่นหอมฉุนเย็นดี
การเจริญเติบโต  :  มีขึ้นตามที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไป  มีประปราย  ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ
ประโยชน์  :  ปลูกไว้ชมดอกกันมากตามบ้านเรือนเรือกสวน  ถ้าจะปลูกไว้ตรงประตูหน้าบ้านก็
                     ก็สวยงามดี
สรรพคุณ  ราก  มีรสจืด  ใช้ถอนยาและ ถอนพิษทั้งปวง  ดอกมีกลิ่นหอมเย็น  ใช้ผสมเป็นยาหอม
                    แก้ไข้  แ ก้ร้อน         

SITEMAP