ต้นหูกวาง

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์  :  Terminalia  Catappa,  Linn
วงศ์  :  COMBRETACEAE
ชื่อที่เรียก  :  ในไทยทั่วไปเรียก  หูกวาง  ภาคใต้เรียก  โคน,  ดัดมือหลุมบัง
                     พายัพเรียก  ตาปัง
ลักษณะ  :  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง  มีกิ่งก้านแตกแผ่ออกไปรอบต้นเป็นชั้นๆ
                   ดูคล้ายฉัตร  ถ้าต้นงามจะแตกแผ่ออกเป็น  2-3  ชั้น  สวยดี  ใบโตใหญ่
                   รูปลักษณะคล้ายหูกวางจริงๆ  แต่โตกว่าหูของกวาง  จึงเรียกว่าต้น
                   หูกวาง  ใบเขียวแก่และหนา  ใช้เป็นไม้ร่มดี  ดอกเป็นช่อเล็กๆ  ยาวๆ
                    แกมเขียวๆ  เหลืองๆ  มีผลเกิดจากดอกกลมเเบนๆ  มีสันขึ้นเป็นปีก
                    โดยรอบ  เมล็ดในโต  รับประทานได้เป็นอาหาร
การเจริญเติบโต  :  เป็นไม้ที่เกิดตามป่าราบทั่วๆไป  ปลูกตามบ้านตามวัด
                           เป็นไม้ร่มบังแดดได้ดี  เพราะใบมีพุ่มงาม  ขึ้นได้ในดินทุกภาคของ
                           ประเทศไทย  ขยายพันธ์ด้วยการเพาะเมล็ด
ประโยชน์  :  ใช้เป็นร่มไม้ได้ดีมาก  แต่ไม่ใคร่มีใครปลูกใกล้ตัวอาคารบ้าน
                     เรือน  ยิ่งเป็นตึกยิ่งไม่หน้าปลูก  เพราะเป็นไม้โตเจริญเร็ว  ร่กจะดันตัว
                     อาคารทำให้ตัวอาคารแตจกหรือร้าวเสียหายหมดใบแก่ให้สีขี้ม้าและนำมาใช้ในการย้อมผ้าได้
                     เมล็ด  นำเอามาทำเป็นอาหารรับประทานได้  ต้นหูกวางนี้มีชื่อทางการค้า
                     ว่า  indian almond.
                     ใช้รับประทานแก้ขัดเบา   แก้นิ่ว  

SITEMAP