:: หน้าแรก ::
กลับไปหน้าผลงานนักเรียน
 
 ผลงานเว็บไซต์ปีการศึกษา 2545 โดยครูชัยมงคล เทพวงษ์  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

m5101 จังหวัดอุบลราชธานี
m5102 จังหวัดภูเก็ต
m5103 พันธุ์ ไก่ต่าง ๆ
m5104 จังหวัดพังงา
m5105 มหัศจรรย์ธรรมชาติ
m5106 ขนมเค้ก
m5107 เกาะรัตนโกสินทร์
m5108 ดอยสุเทพ
m5109 พัทยา
m5110 สมุนไพร
m5112 ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

m5302 รอบรู้เรื่องเครื่องยนต์
m5303 ดาราขวัญของนักเรียน
m5304 ประเพณีไทย (ภาพไม่แสดง)
m5305 เรื่อง ผี ผี
m5306 อาหารไทย
m5307 วิทยาศาสตร์
m5308 จังหวัดกระปี่
m5309 น้ำผักและผลไม้
m5310 แฟชั่นต่าง ๆ
m5311 ขนมไทย
m5312 สัตว์ต่าง ๆ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 , 5/7

m5605 เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
m5607 ความงาม
m5609 เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
m5705 เรื่องเกี่ยวกับสนัข
m5714 ปลาน้ำจืดของไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

m5201 เรื่องของรถ
m5202a ฟุตบอล
m5203 ฟุตบอล
m5205 จังหวัดนครสวรรค์ 1
m5206 จังหวัดนครสวรรค์ 2
m5207 สมุนไพร
m5208 ขนมไทย
m5209 จังหวัดเพชรบุรี
m5210 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
m5211 แสตมป์
m5213 ท่องเที่ยว 4 ภาค
m5214 พืชผักสวนครัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

m5401 Cactus
m5405 ช้าง
m5411 จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

m5501 จังหวัดนครสวรรค์ 3 OK
m5502 อาหารไทย
m5504 ภูมิศาสตร์กายภาพ
m5506 อาหารกับความสวย หล่อของวัยรุ่น
m5509 สารพันความงาม
m5510 พาเที่ยวกับ 2 สาว
m5511 อนามัยสิ่งแวดล้อม
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP