ร้านอาหาร

กุ้ยหลิน ในโรงแรมทอแสง ถนนพโลชัย โทร. 245531-6
ขายดี 24/20 ถนนสรรพสิทธิ์ โทร. 242017
คุณเต่ ถนนนครบาล หลังโรงเรียนอนุบาลอุบล โทร. 242278
เจียวกี่ ถนนเขื่อนธานี ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ โทร. 254017
ทวีผล (ขาหมูมีชื่อ) 478/1-2 ถนนพรหมราช โทร. 245000-3
ณ ลาวกาว 38 ถนนเทพโยธี โทร. 254383
เพลิน ในโรงแรมปทุมรัตน์ ถนนชยางกูร โทร. 241501
แพแม่มูล ถนนราชบุตร ท่าน้ำตลาดใหญ่ โทร. 243148
โพนยางคำ ถนนชยางกูร ซอยโรงเรียนเทคโนโลยี่ บ้านดอนกลาง โทร. 312561
เฟิร์นฮัท ถนนราชธานี โทร. 244305
ยิ้ม ยิ้ม โภชนา 156 ถนนศรีณรงค์ โทร. 255257
ราชธานี ในโรงแรมราชธานี ถนนเขื่อนธานี โทร. 244388
ระเบียงทอง ในโรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ ถนนชยางกูร โทร. 255529
สาคร ถนนผาแดง โทร. 254101
หงษ์ฟ้า 302-304 ถนนชยางกูร ตรงข้ามโรงแรมปทุมรัตน์ โทร. 313311
อารีย์ ถนนราชบุตร โทร. 254519
อินโดจีน (อาหารเวียดนาม) ถนนสรรพสิทธิ์ ข้างวัดแจ้ง โทร. 254126

วันทนีย์โภชนา 65/1-3 ถนนพิบูล เขตเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร

อารยา ถนนเลียบแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม โทร. 351015
ผาแต้ม บ้านหนองผือน้อย ทางไปผาแต้ม โทร. 351010

 

 

HOME


สมาชิกกลุ่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1
โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์
SITEMAP