สถานที่พัก

 

กรุงทอง 152 ถ.ศรีณรงค์ โทร. 0 4525 4200, 0 4524 1609, 0 4525 4245, 0 4524 2308 จำนวน 130 ห้อง ราคา 280-480 บาท
ชายทุ่งริมน้ำ 296 ถ.ชยางกูร โทร. 0 4524 1467 จำนวน 41 ห้อง ราคา 220-300 บาท
ดอลล่าร์ ถ.สุริยาตร์ โทร. 0 4524 2310 จำนวน 45 ห้อง ราคา 220-300 บาท
โตเกียว 360 ถ.อุปราช โทร. 0 4524 1739, 0 4524 1262 โทรสาร 0 4526 3140 จำนวน 70 ห้อง ราคา 180-280 บาท
ทอแสง 251 ถ.พโลชัย โทร. 0 4524 5531-6, 0 4524 1925 จำนวน 76 ห้อง ราคา 1,800-3,750 บาท
นิวนครหลวง 68 ถ.ยุทธภัณฑ์ โทร. 0 4525 4768-9, 0 4525 4615 โทรสาร 0 4524 6075 จำนวน 44 ห้อง ราคา 100-170 บาท
เนวาด้า แกรนด์ ถ.ชยางกูร โทร. 0 4528 0999 โทรสาร 0 4528 3424 จำนวน 152 ห้อง ราคา 1,000-1,200 บาท
เนวาด้า อินน์ ถ.ชยางกูร โทร. 0 4531 3351-8 จำนวน 63 ห้อง ราคา 650-1,000 บาท
บดินทร์ 14 ถ.พโลชัย โทร. 0 4524 1444, 0 4524 3000 จำนวน 110 ห้อง ราคา 280-600 บาท
ปทุมทองการ์เด้น 961 ถ.ชยางกูร โทร. 0 4531 1617, 0 4531 1305 จำนวน 52 ห้อง ราคา 450-600 บาท
ปทุมรัตน์ 337 ถ.ชยางกูร โทร. 0 4524 1501-11 กรุงเทพฯ โทร. 0 2254 6501 จำนวน 169 ห้อง ราคา 550-2,500 บาท
ปิคนิค 5/9 ถ.ชวาลาใน โทร. 0 4525 4949 จำนวน 40 ห้อง ราคา 200-300 บาท
พีวีทาวเวอร์ ถ.สุรศักดิ์ โทร. 0 4524 4703-4, 0 4524 2951-60 จำนวน 100 ห้อง ราคา 210-500 บาท
มอนทานา โทร. 0 4526 1748-9 จำนวน 30 ห้อง ราคา 1,800-3,000 บาท
ราชา 19 ถ.ชยางกูร โทร. 0 4525 5293, 0 4525 4155 จำนวน 59 ห้อง ราคา 180-230 บาท
ราชธานี 297 ถ.เขื่อนธานี โทร. 0 4524 4388-90 โทรสาร 0 4524 3561 จำนวน 103 ห้อง ราคา 280-800 บาท
ริมโขง รีสอร์ท โทร. 0 4535 1101
รีเจ้นท์พาเลซ 265-271 ถ.ชยางกูร โทร. 0 4524 5046-7 จำนวน 116 ห้อง ราคา 900-3,000 บาท
เรืองรังษีแมนชั่นปาร์ค ถ.ราชธานี โทร. 0 4524 4744-7, 0 4525 4294 จำนวน 50 ห้อง ราคา 600-1,500 บาท
ลายทอง 50 ถ.พิชิตรังสรรค์ โทร. 0 4526 4271, 0 4526 4265-9 จำนวน 124 ห้อง ราคา 1,160-1,605 บาท
วีไอพี ถ.ชยางกูร โทร. 0 4524 2305 จำนวน 51 ห้อง ราคา 420 บาท
ศรีกมล 26 ถ.อุบลศักดิ์ โทร. 0 4524 3793, 0 4524 1136 จำนวน 42 ห้อง ราคา 630-5,000 บาท
ศรีอีสาน 1 ถ.ราชบุตร โทร. 0 4525 4204 จำนวน 26 ห้อง ราคา 150 บาท
ศรีอีสาน 2 ถ.ราชบุตร โทร. 0 4524 1577, 0 4525 4544 จำนวน 36 ห้อง ราคา 150-300 บาท
สุริยาตร์ 302 ถ.สุริยาตร์ โทร. 0 4524 1144 จำนวน 50 ห้อง ราคา 120-300 บาท
อุบล (9 ชั้น) 2 ถ.อุบลกิจ โทร. 241045-7, 254952-4 จำนวน 130 ห้อง ราคา 250-700 บาท
•ก.อินทร์ เกสท์เฮ้าส์• 295 ถ.แก้วประดิษฐ์ โทร. 0 4535 1072, 0 4535 1076 จำนวน 4 ห้อง ราคา 350 บาท โขงเจียม รีสอร์ท กม.ที่ 7-8 ทางหลวงหมายเลข 2222 โขงเจียมมารีน่า รีสอร์ท โทร. 0 4535 1145-6 ทอแสง-โขงเจียมริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ โทร. 0 4535 1174-6 โทรสาร 0 4535 1174-6, 0 4535 1162 กรุงเทพฯ โทร. 0 2656 0892 โทรสาร 0 2656 0895 จำนวน 48 ห้อง ราคา 1,600-2,800 บาท

แก่งสะพือรีสอร์ท โทร. 0 4520 4319-24 พิบูลกิจ 1 โทร. 0 4544 1201, 0 4544 1194 สนามชัย เกสท์เฮ้าส์ โทร. 0 4544 1289
•มาลาคำ รีสอร์ท• 195 บ้านท่าเจริญ ต.ท่าลาด ถ.วารินชำราบ-กันทรารมย์ โทร. 0 1877 7301 จำนวน 40 ห้อง ราคา 400 บาท ศรีกุหลาบ โทร. 0 4532 1151 สมานไมตรี โทร. 0 4532 1940 อุบลบุรี รีสอร์ท 1 ถ.ศรีมงคล โทร. 0 4526 6777 โทรสาร 0 4526 6770 กรุงเทพฯ โทร. 0 2224 3638, 0 2621 7517-8 โทรสาร 0 2224 3638 จำนวน 110 ห้อง ราคา 1,900-3,000 บาท

 

HOME

 


สมาชิกกลุ่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1
โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์
SITEMAP