การเดินทาง

 

ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 4 (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา แล้ว ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ถึงอุบลราชธานี

ทางรถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกวัน สอบถามราย ละเอียดได้ที่ โทร. 2725761, 2720299 (รถธรรมดา) และโทร. 2725242 (รถปรับอากาศ) รถปรับอากาศ ของ เอกชนที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ได้แก่ สหมิตรทัวร์ โทร. 2825271, นครชัยทัวร์, ศรีอุบลทัวร์, จิตต์- สวัสดิ์, มงคลทัวร์ และเชิดชัยทัวร์

ทางรถไฟ มีรถด่วน และรถเร็ว กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดาจากนครราชสีมา-อุบลราช- ธานี และสุรินทร์-อุบลราชธานี อีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010 2237020

ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสาร และพัสดุภัณฑ์ระหว่างกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ โทร. 2800070 2800080 หรือที่ อุบลราชธานี โทร. 244450-1
การเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังจังหวัดอื่น ๆ

รถโดยสาร สายอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร-สกลนคร-ธาตุพนม-อุดรธานี ธรรมดาติดต่อ สหมิตรเดินรถ โทร. (045) 241319-20 ปรับอากาศติดต่อสหมิตรทัวร์ โทร. (045) 255807รถโดยสารสายอุบลราชธานี-ยโสธร-ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม-ขอนแก่น-อุดรธานี รถธรรมดาติดต่อสายัณห์เดินรถ โทร. (045) 242163รถปรับอากาศติดต่อสายัณห์ทัวร์ โทร. (045) 254885 รถโดยสารสายอุบลราชธานี - ศรีสะเกษ - สุรินทร์ - บุรีรัมย์ - นครราชสีมา - ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - พัทยา - ระยองรถธรรมดาและรถปรับอากาศติดต่อ นครชัยทัวร์ โทร. (045) 242058 รถโดยสารสายอุบลราชธานี - ศรีสะเกษ - สุรินทร์ - บุรีรัมย์ - ชัยภูมิ - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - ลำปาง - เชียงใหม่รถธรรมดาและรถปรับอากาศติดต่อ นครชัยทัวร์ โทร. (045) 242058 รถโดยสารสายอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ ที่ผ่าน ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมารถปรับอากาศติดต่อ เชิดชัยทัวร์ โทร. (045) 254885, มงคลทัวร์ โทร. (045) 255116 รถโดยสารสายอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ ที่ผ่าน ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมารถธรรมดาติดต่อ บริษัทขนส่งจำกัด โทร. (045) 241831
รถปรับอากาศ ติดต่อ บริษัทศิริรัตนพลจำกัด โทร. (045) 245847

 

 

HOME


สมาชิกกลุ่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1
โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์
SITEMAP