สมุนไพร

สมุนไพร มีความหมายถึง พืช สัตว์ แร่ธาตุที่เป็นยาอยู่ในตัวเอง โดยยังไม่ได้เอาไปผสมกับสิ่งอื่นๆ หรือเอาไปเปลี่ยนแปรสภาพ
ให้มีอะไรที่เป็นอย่างอื่นไปยังคงมีสภาพเป็น ต้น ราก ใบ เหง้า ดอก ผล เปลือก แก่น อยู่เหมือนเดิม นั่นหมายถึง สมุนไพรที่เป็นพืช
ส่วนสมุนไพรที่เป็นสัตว์ก็เช่นเดียวกัน ยังคงมีสภาพเป็นเขา หนัง กระดูก ดี หรือเป็นสัตว์ทั้งตัวก็ได้ เป็นต้นว่า
ตุ๊กแก ม้าน้ำ ส่วนแร่ธาตุก็ได้แก่ เกลือง น้ำปูนใส ดีเกลือ เป็นต้น
สมุนไพร
พืชพันธุ์ไม้มหัศจรรย์ของมวลมนุษย์
ธรรมชาติได้สรรสร้างสรรพคุณทางยาแอบแฝงมาในพืชสมุนไพรอย่างแยบยลยิ่งนัก
ตั้งแต่โบราณกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์สมุนไพรต่างๆก็ยังคงใช้กันอยู่และดูเหมือนกับว่าจะมีการค้นพบสมุนไพร
ที่ดีมีสรรพคุณที่เหมาะสมได้อยู่เรื่อยๆ แล้วนำเอามาใช้ประโยชน์กันต่อไปอย่างกว้างขวาง จัดทำเป็นยาอัดเม็ด ยาบรรจุแคปซูล
อย่างน่าเลื่อมใส ควรแก่การนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ


สมาชิกกลุ่มที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนวมินทราชูทิศ มัชณิม อ. เมือง จ. นครสวรรค

 

SITEMAP