ร่วมฉลองปีใหม่กาชาดนครสวรรค์ / ชมการแสดง แสง สี เสียง ฯลฯ
ฉลองเทศกาลตรุษจีน / ชมขบวนแห่เจ้าแม่กวนอิม ขบวนแห่มังกร และสิงโต ขบวนแห่มังกร และอื่นๆ อีกมากมาย
เดือนที่สวยที่สุดของบึงบอระเพ็ด / ชมการประกวดอาหารผลิตผลจากบึง ชมการแข่งขันกีฬาชาวบึง / การแข่งขันจัรยานแรลลี่
เชิญลิ้มรสปลาสดๆ นานาพันธุ์ / สรงน้ำพระเกจิอาจารย์ดังของนครสวรรค์ ชมการทำน้ำตาลโตนด / ร่วมงานขันโตกข้าวแช่
พบการแสดง และการประกวดกล้าวยไม้นานาพันธุ์ / การประกวดบอนไซ
ร่วมแข่งขัน Walk Rally / สัมผัสกับลานลั่นทมอายุนับร้อยปี / ละลานตากับฝูงค้างคาวจำนวนนับล้านตัว
ชมทุ่งหญ้าเชิงเขา / เข้าร่วมการแข่งขัน Rally ทุ่งหินเทิน
ล่องเรือชมวิถีชาวบ้าน สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น "พระพุทธเจ้าหลวง"
ชมสวนป่าต้นไม้ประจำจังหวัด 75 จังหวัด / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ขบวนทอดกฐินทางน้ำ / ชมการแข่งเรือยาว / เรือโบราณ
ประเพณีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา / กิจกรรมเย็นดูดาว เช้าดูนก
ขอเชิญท่านนมัสการ "หลวงพ่อพรหม" /สัมผัสคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์ ของซากเมืองโบราณสมัยฟูนัน สุวรรณภูมิ

 

ตราประจำจังหวัดนครสวรรค์
...............เป็นรูปวิมาน หมายถึง ตามคติของทางศาสนา ที่เชื่อถือกันมาว่า บนสวรรค์นั้นเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพทั้งหลาย และผู้มีบุญมากเท่านั้น จึงจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ มีวิมานเป็นที่สถิตย์อย่างสุขสบาย เมื่อ"นครสวรรค์" แปลว่าเมืองของชาวสวรรค์ จึงได้นำเอาวิมานมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนี้

.........จังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดให้ปี 2545 เป็นปีการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดได้จัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายแตกต่างกันไป เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ ของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม ได้ตลอดปี

............ มีทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นงานประเพณี เช่น

.............กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ เช่น

............นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คือ ตามรอยพระยุคลบาทเสด็จประพาสต้น สำหรับในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเวลาสิ้นสุดปีเก่า เพื่อจะเริ่มปีใหม่ที่สดใส ท่านจะได้ขอพรหลวงพ่อพรหม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

............จึงขอเชิญทุกท่านเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ สมผัสกิจกรรมปีท่องเที่ยวนครสวรรค์ 2545 ได้ตลอดทั้งปี


SITEMAP