:: ข้อมูลทั่วไป
อาณาเขตติดต่อ / การเดินทาง / ระยะทางจากกรุงเทพฯ

:: สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์

 • บึงบอระเพ็ด
 • วัดจอมคีรีนาถพรต
 • อุทยานสวรรค์
 • ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์
 • วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
 • ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
 • วัดเกรียงไกรกลาง
 • ถ้าบ่อยา
 • วัดวรนาถบรรพรต
 • วัดนครสวรรค์
 • หอวัฒนธรรม

:: สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอตาคลี

 • สระทะเล
 • เขาถ้ำบุนนาค
 • จันเสนเมืองโบราณ
 • วันจันเสน
 • เขาพระเจดีย์

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์
.

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอพยุหะคีรี


บ้านโคกไม้เดน ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าน้ำอ้อย ห่างจากตัวเมือง 33 กิโลเมตร ตามถนนพหลโยธิน มีทางแยกเข้าบ้านโคกไม้เดน ระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีโบราณวัตถุซึ่งแสดงถึงเมืองเก่าแก่สมัยสุโขทัย ได้แก่ ซากกำแพงเนินดิน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ได้ขุดพบโบราณวัตถุเป็นรูปปั้นช้างพญาฉัททันต์ ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี คำว่า "โคกไม้เดน" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ศิลปโบราณที่บ้านโคกไม้เดน เช่น รูปปั้นต่างๆ ได้ถูกนำออกแสดงที่ต่างประเทศ โดยนักโบราณคดีชาวอเมริกันและออสเตรเลีย

คนสมัยเก่าเรียกบ้านโคกไม้เดนว่า "เมืองบน" สร้างขึ้นในสมัยทวาราวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 (พ.ศ. 1000-1500) ตัวเมืองบนมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 600 เมตร คล้ายเมืองกำแพงนครปฐม เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมา และเมืองพญาแร่จังหวัดชลบุรีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสินค้าพื้นเมือง


สมาชิกกลุ่ม 6 ม. 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

SITEMAP