หน้าแรก / แสตมป์ดวงแรกของโลก / ชื่อประเทศแปลก ๆ / ประวัติไปรษณีย์ไทย / ฤชากรพระรูป ร.5 / ดวงแรกของไทย /
แสตมป์ปกิณกะ / คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อประเทศแปลก ๆ


.....ผู้ที่สะสมแสตมป์ต่างประเทศ จะได้รับความรู้ที่กว้างไกลออกไป หากค้นคว้าที่มาของภาพที่ปรากฏบนดวง นอกจากนี้จะได้รับความรู้ในเรื่องของภาษา เนื่องจากบางประเทศมิได้ใช้ภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศษบนดวงแสตมป์ ทำให้นักสะสมไม่เข้าใจว่า แสตมป์ที่เป็นเจ้าของนั้น เป็นของประเทศใด เราจึงได้รวบรวมชื่อประเทศแปลกๆ ที่เคยปรากฏและปรากฏบนดวงแสตมป์ เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ดังนี้

     
   
     


HEELVETIA - ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
BAYERN - รัฐบาวาเรีย ในประเทศเยอรมัน
ISLAND - ประเทศไอซ์แลนด์
SHQIPERIA - ประเทศแอลเบเนีย
LIBAN - ประเทศเลบานอน
MAGYAR - ประเทศฮังการี
MAROC - ประเทศโมร็อกโก
NEDERLAND - ประเทศเนเธอร์แลนด์
NIPPON - ประเทศญี่ปุ่น
NORGE - ประเทศนอร์เวย์                                 
POLSKA - ประเทศโปร์แลนด์
PILIPINAS - ประเทศฟิลิปปินส์
RSA - สาธารณรัฐแอฟริกา
SUOMI - ประเทศฟินแลนด์
SVERIGE - ประเทศสวีเดน
TURKIYE - ประเทศตุรกี
RHODESIA - ประเทศซมบับเว
OSTERREICH - ประเทศออสเตรีย

 

กลุ่มที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
SITEMAP