หน้าแรก / แสตมป์ดวงแรกของโลก / ชื่อประเทศแปลก ๆ / ประวัติไปรษณีย์ไทย / ฤชากรพระรูป ร.5 / ดวงแรกของไทย /
แสตมป์ปกิณกะ / คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ที่ปรึกษา

แสตมป์ปกิณกะ

 
 

…..เกร็ดความรู้จากแสตมป์ ทำให้นักสะสมมีความสนุกสนานในการก้าวมาเป็นนักสะสม เพราะเรื่องที่น่าสนใจจากแสตมป็ทุกชุดนับแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบัน เราได้รวบรวมเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากทุกท่านดังนี้

…..แสตมป็สามมิติ เป็นแสตมป์ชนิดพิเศษที่มีการจัดสร้างขึ้นโดยประเทศภูฏาน แต่แสตมป์ดวงดังกล่าวไม่ค่อยนำมาใช้มากนัก เนื่องจากลักษณะของดวงแสตมปืไม่เหมาะกับการนำมาใช้งาน เพราะขนาดของดวงมีความหนามากและประทับตราบนดวงแสตมป์แล้ว ตราประทับก็จะไม่ปรากฎรอยประทับบนดวงแสตมป์ดังกล่าวด้วยสำหรับประเทศไทยได้เคยนำภาพสามมิติมาประกอบในแสตมป์ที่ระลึกชุดพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ชุดที่ 4 ด้วย
…..แสตมป์ม้วน เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งของแสตมป์ที่มีปรากฏให้เห็น โดยแสตมป์ม้วนนี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากแสตมป์ทั่วไปอื่นๆ คือ ตัวแสตมป์จะมีฟันแสตมป์เฉพาะแนวนอนทั้งด้านบนและด้านล่าง ส่วนแนวตั้งไม่มีการปรุฟัน ที่มีการจัดสร้างแสตมป์ในรูปแบบนี้ก็เพราะเป็นการง่ายต่อการจัดจำหน่ายของทางการไปรษณีย์ แต่รูปแบบแสตมป์ม้วนนี้ไม่ค่อยนิยมแพร่หลายมากนัก
…..แสตมป์แผ่นเสียง เป็นอีกรูปหนึ่งของแสตมป์ที่มีการจัดสร้างขึ้นมาและมีปรากฏให้เห็นเพียงชุดเดียวในโลก จัดสร้างโดยประเทศภูฏาน ลักษณะของแสตมป์จะเป็นแผ่นเสียงทั่วไป แสตมป์แผ่นเสียงนี้สามารถนำไปผนึกเป็นค่าธรรมเนียมในการฝากส่งทางไปษณีย์ด้ นอกจากนี้แล้วแสตมป์แผ่นเสียงดังกล่าวสามารถนำไปเปิดฟังกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้อีกด้วย
…..แสตมป์สัมพันธภาพ เป็นแสตมป์ที่มีการจัดสร้างด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเน้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลักษณะของแสตมป์จะเป็นภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และทั้งสองประเทศก็จะพิมพ์แสตมป์ที่มีภาพเดียวกันแตกต่างกันเพียงชื่อประเทศเท่านั้น
…..แสตมป์ทอง เป็นแสตมป์ที่มีการจัดสร้างขึ้น โดยมีส่วนผสมของทองคำซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีค่ามากที่สุดในโลก โดยประเทศแรกที่มีการพิมพ์แสตมป์ทองคือ ประเทศตองกา ประเทศไทยก็มีการจัดสร้างแสตมป์ทองคำเช่นเดียวกัน แสตมป์ทองคำดวงแรกขอวงประเทศไทย คือ แสตมป์ทองชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530
…..แสตมป์สามเหลี่ยม เป็นรูปร่างแสตมป์อีกชนิดหนึ่งที่แปลกตา ได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1853 ณ แหลมกู๊ดโอป ภาพบนนดวงแสตมป์เป็นภาพหญิงสาวความโดดเด่นของดวงแสตมป์ทำให้แสตมป์ทำให้แสตมป์สามเหลี่ยมดวงดังกล่าวได้สมมญานามว่า ราชินีแสตมป์ยุคคลาสสิก
…..แสตมป์วงกลม เป็นรูปร่างงอีกชนิดหนึ่งของดวงแสตมป์ที่มีปรากฏให้เห็น เวลาจะฉีกแยกจากแผ่นใหญ่เต็ม จะต้องฉีกตามแนวปรุโดยรอบที่เป็นสี่เหลี่ยมออกก่อน แล้วค่อยฉีกตามแนวปรุที่กำหนดให้อีกครั้งหนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้เพราะการฉีกแยกดวงแสตมป์กลมเพื่อนำมาใช้งาน จะไม่ค่อยสะดววกมากนักแต่ก็มีหลายๆประเทศจัดสร้างแสตมป์วงกลมขึ้นมาใช้งาาน เช่น ประเทศนิวฃีแลนด์
…..แสตมป์ล็อตเตอรี่ เป็นแสตมป์ชิงรางวัลฃึ่งในดวงแสตมป์แต่ละดวงจะมีหมายเลขกำกับไว้เพื่อรุ้นรางวัล โดยผู้ที่มีหมายเลขตรงกับที่ทางไปรษณีย์ประกาศ ก็จะได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ตู้เย็น พัดลม ทีวี ราคาบนดวงแสตมป์ล็อตเตอรี่จะเป็นแสตมป์ที่มีการบวกเพิ่มมูลค่า
…..สติกเกอร์แสตมป์ เป็นรูปแบบใหม่อีกชนิดหนึ่งของแสตมป์ที่ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสะดวกในการผนึกลงบนซองจดหมายหรือพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยผู้ใช้สามารถดึงหางสติกเกอร์หรือหางของรูปรอกทิ้งไป แล้วนำส่วนหน้าซึ่งเป็นแสตมป์ผนึกลงบนซองจดหมายเพื่อฝากส่งได้ทันที แสตมป์ชนิดนี้เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมากขึ้น

 

กลุ่มที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
SITEMAP