ข้อมูลทั่วไป hbig.gif
  ภาคตะวันออก
 
จังหวัด
ตราด
เป็นจังหวัดชายแดนสุดเขตไทยด้านชายฝั่งตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯตามถนนสุขุมวิทเป็นระยะทาง 315 กิโลเมตรด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อประเทศกัมพูชา โดยมีเทือกเขาบรรทัดกั้นเขตแดน ตราดเป็นแหล่งปลูกระกำหวาน มีหาดทรายที่สวยงามและเกาะใหญ่น้อยกว่า 50 เกาะอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ตราดมีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็นอำเภอเมือง อำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ กิ่งอำเภอเกาะช้าง และกิ่งอำเภอเกาะกูด


ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ระยอง อุทัยธานี นครสววรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลำพูน เชียงราย เชียงไหม่ แม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

กลับหน้าแรก

 
 
SITEMAP