วัยรุ่น กับการมีรูปร่างดี
เนื่องจากในวัยนี้ยังมีการเจริญเติบโตของร่างกายอยุ่ แต่เด็กบางคนกลัวกับปัญหาการที่มีน้ำหนัก ไม่เหมาะสม ทำให้รู้สึกว่าตัวเองอ้วนและกลัวจะไม่สวย แต่ถ้าหากรับประทานอาหารที่ถูกส่วนครบอาหารหลัก 5 หมู่ พร้อมทั้งมีการออกกำลังกายที่เหมาะสม พบว่ามีรูปร่งที่เหมาะสมได้สัดส่วน
อาหารที่ควรระวัง สำหรับวัยรุ่น ได้แก่ อาหารที่ให้พลังงานสูงอาหารประเภททอดต่างๆ เช่น ไก่ทอด ซึ่งอาหารประเภทนี้จะเป็นที่นิยมของวัยรุ่น แต่ถ้ารับประทานในปริมาณที่พอเหมาะและรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ด้วย จะช่วยทำให้ได้สารอาหารครบทั้งในปริมาณและคุณภาพ
ในการประเมินว่ามีน้ำหนัก และส่วนสูงเหมาะสมหรือไม่นั้นโดยปกติในผู้ใหญ่จะใช้ค่า BMI เป็นดัชนีบอก แต่สำหรับเด็กวัยรุ่น อาจจะใช้เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนักส่วนสูง และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย อายุ 1 วัน - 19 ปี (โดยคณะทำงานได้จัดทำเกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก และส่วนสูง และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชากรของประชาชนไทย) เป็นตัวเทียบดูว่า น้ำหนักกับส่วนสูง เหมาะสมได้สัดส่วนหรือไม่

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ที่ปรึกษาโครงงาน | สาระน่ารู้สำหรับวัยรุ่น | โภชนาการกับ..สาวสวย..หนุ่มหล่อ | สูง...เพรียว /สมาร์ท | ใบหน้าใสไร้สิว
ธาตุเหล็กกับสาวสวย . com | ผมสวยด้วยอาหาร |สารอาหารบำรุงผิวพรรณ  |  วัยรุ่น กับการมีรูปร่างดี | ตารางเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ที่ส่วนสูงเพศชาย
ตารางเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ที่ส่วนสูงเพศหญิง 

 

 

 

 

 

SITEMAP