โภชนาการกับ..สาวสวย..หนุ่มหล่อ
วัยรุ่น เป็นระยะที่ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและรูปร่าง ซึ่งแสดงออกทางน้ำหนักและส่วนสูง เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายสร้างเนื้อกระดูกและความแข็งแกร่งของกระดูก กำลังเปลี่ยนจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่ อาหารจึงมีความสำคัญต่อร่างกายมากเพราะในระยะวัยรุ่นถ้าร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ จะทำให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ร่างกายจะเจริญเติบโตได้เต็มที่และเป็นรากฐานของการเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เนื่องจากเป็นระยะที่ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอทุกวัน การกินอาหารที่ได้สัดส่วนครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายไม่ทำให้อ้วนดังที่วัยรุ่นเข้าใจ แต่จะช่วยให้ร่างกายเติบโตแข็งแรง และมีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่าย และยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และสังคมอีกด้วย


 

 

 

 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ที่ปรึกษาโครงงาน | สาระน่ารู้สำหรับวัยรุ่น | โภชนาการกับ..สาวสวย..หนุ่มหล่อ | สูง...เพรียว /สมาร์ท | ใบหน้าใสไร้สิว
ธาตุเหล็กกับสาวสวย . com | ผมสวยด้วยอาหาร |สารอาหารบำรุงผิวพรรณ  |  วัยรุ่น กับการมีรูปร่างดี | ตารางเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ที่ส่วนสูงเพศชาย
ตารางเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ที่ส่วนสูงเพศหญิง


 

 

 

SITEMAP