หลักไวยากรณ์
 
กริยาในภาษาฝรั่งเศส
VERBE EN FRANCAIS

verbe หรือ v. (แว๊บ) = กริยา


v. etre (แว๊บ แอ็ทเทรอะ) = เป็น,อยู่, คือ (v. to be)

ประธาน + v. etre คำอ่าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Je suis เชอ ซุย ฉัน เป็น, อยู่, คือ I am
Tu es ตู เอ เธอเป็น, อยู่, คือ You are
Il, Elle est อิล เล, แอล เล เขา หรือ หล่อนเป็น, อยู่, คือ He, she, it is
Nous sommes นู ซอม พวกเราเป็น, อยู่, คือ We are
Vous etes วู แซ็ต คุณ,พวกเธอ,พวกเราเป็น, อยู่, คือ You are
Ils, Elles sont อิล ซง, แอล ซง พวกเขา หรือ พวกหล่อนเป็น, อยู่, คือ They are

คุณจะสังเกตได้ว่า verbe จะกระจายไปตามประธานแต่ละตัว ยกเว้น il กับ elle จะกระจายเหมือนกัน
ils กับ elles จะกระจายเหมือนกัน
เช่น Je suis etudiant. (เชอ ซุย เอตุดิยอง) = ฉันเป็นนักเรียน I'm a student.
Tu es professeur. (ตู เอ โพค์เฟสเซอค์) = เธอเป็นคุณ You are a teacher.
Il est mon pere. (อิล เล มง แปค์) = เขาเป็นพ่อของฉัน He is my father.
Elle est ma mere. (แอล เล มา แมค์) = หล่อนเป็นแม่ของฉัน She is my mother.
Nous sommes thailandais. (นู ซอม ไตลองเด) = พวกเราเป็นคนไทย We are Thai.
Vous ?tes francais. (วู แซ็ต ฟคองเซ) = คุณเป็นคนฝรั่งเศส You are French.
Ils sont chez* Anne. (อิล ซง เช อาน) = พวกเขา

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
SITEMAP