การออกเสียง
         
 
พยัญชนะ
เทียบเคียงกับเสียง
หมายเหตุ
 
 
b
 
 
c
ส หรือ ซ , ก
เมื่ออยู่หน้าสระ e,i,y และ a,o,u
 
 
d
 
 
f
 
 
g
ช,ก
เมื่ออยู่หน้าสระ e,i,y และ a,o,u
 
 
h
ฮ (ส่วนใหญ่จะไม่มีเสียง)
 
 
j
 
 
k
 
 
l
 
 
m
 
         

หน้าแรก

 

 

SITEMAP