กระโห้

ชื่ออื่น: กะมัน หัวมัน
SIAMESE GIANT CARP
Catlocarpio siamensis

ลักษณะทั่วไป เป็นปลาน้ำจืดชนิดมีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง มีรูปร่างทั่วไปคล้ายคลึงกับพวกปลาตะเพียน ลำตัวค่อนข้างป้อมแบนข้าง ส่วนของลำตัวบริเวณหน้าครึ่งหลังโค้งเป็นสันนูนขึ้นมา หัวโตความยาวของหัวจะประมาณหนึ่งในสามของลำตัว นัยน์ตาโดตอยู่ใกล้ปลายจะงอยปาก ไม่มีหนวดปากกว้าง มีฟันในลำคอหนึ่งแถว เกล็ดกลมมนขอบเรียบ ขนาดของเกล็ดขึ้นอยู่กับขนาดของปลา ในเอกสารทางวิชาการรายงานว่าปลากะโห้ขนาดใหญ่เกล็ดมีความยาวถึง 6.8 ซม. ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับฝ่ามือเด็ก ครีบหลังสูง ครีบหางเป็นแฉกเว้าลึก ครีบก้นค่อนข้างยาว ครีบหู และครีบท้องมีขนาดใกล้เคียงกัน ปลากะโห้ในบ้านเรามีรูปร่างและลักษณะเหมือนกับปลากะโห้อินเดียมีหนวดนัยน์ตาพองโตกว่ามีฟันที่ลำคอสองแถว สีของปลากะโห้โดยทั่วไป ลำตัวสีเทาปนดำ สีของเกล็ดด้านหลังจะเข้มกว่าด้านข้างและด้านท้อง ครีบทุกอันมีสีดำปนส้ม

ถิ่นอาศัย เคยมีอยู่ชุกชุมในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงบึงบอระเพ็ด ในปัจจุบันมีปริมาณน้อยลงมาก แต่ก็ยังมีปรากฏให้พบเห็นอยู่บ้างในลำน้ำโขง ชาวบ้านแถบนั้นเรียกชื่อปลานี้ว่า ปลากะมัน หรือหัวมัน อาหาร กินแพลงค์ตอนและพันธุ์ไม้น้ำ ขนาด เคยมีผู้จับได้ในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2466 มีขนาดยาวถึง 3 เมตร โดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 1 –2 เมตร ประโยชน์ เนื้อมีรสอร่อยใช้ปรุงเป็นอาหารได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเพดานปากของปลาชนิดนี้กล่าวกันว่ามีรสชาติโอชะยิ่งนัก

 
หน้าหลัก

กลุ่มที่14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP